تماشای ویدئو زمین شوی ct40زمین شوی برقیزمینشو اسکرابرزمین شو دستی از آی-ویدئو

زمین شوی برقی - باطری دار دارای قابلیت شست و شوی زمین , جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان مناسب برای مکانهای با مساحت حدود 2250 زمین شوی با راننده - زمین شوی باطریدار - زمین شوی قوی - زمین شوی برقی - زمین شوی کم مصرف - زمین شوی خارجی - زمین شوی کف شوی - زمین شوی زمین شوی فلامک ماشین سایت : www.falamakmachine.com تلفن : ۷ - ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴
15 مهر 1393
آی-ویدئو