تماشای ویدئو اسکرابر دستگاه زمین شوی کفشوی صنعتی زمین شوی کف شوی دستی از آی-ویدئو

اسکرابر، کفشوی صنعتی است که برای زمین ساب کردن مکانهای بزرگ، نظافت صنعتی اماکن صنعتی و شستشوی سنگ وسرامیک کاربرد دارد. از این زمین شوی باطری دار برای شستشوی سالن و شستن کف پوش استفاده میشود. 021889210250 شرکت توسعه صنعتی و بزرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
2 تیر 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط