تماشای ویدئو کف شوی فلامک ماشین کف شوی زمین شوی کفشوی اسکرابر کف شوی از آی-ویدئو

زمین شوی برقی - باطری دار دارای قابلیت شست و شوی زمین , جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان مناسب برای مکانهای با مساحت حدود 2250 کف شوی با راننده - کف شوی باطریدار - کف شوی قوی - کف شوی برقی - کف شوی کم مصرف - کف شوی خارجی - کف شوی کف شوی - کف شوی زمین شوی فلامک ماشین سایت : www.falamakmachine.com تلفن : ۷ - ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴
3 آبان 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط