تماشای ویدئو زمین شوی باتری دار کف شوی کابلی زمین شوی دستی از آی-ویدئو

زمین شوی دستی، کف شوی کابلی است که برای نظافت صنعتی کف زمین، شستشوی اپوکسی و تمیز کردن مکانهای عمومی کاربرد دارد. از این زمین شوی باتری دار، اسکرابر کفشور برای کفساب کردن اپوکسی و نظافت کف بیمارستان ها استفاد می شود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
11 شهریور 1393
آی-ویدئو