تماشای ویدئو کف شوی کفشو صنعتی اسکرابرزمین شو تلفن 0216657240 از آی-ویدئو

شرکت تولیدی بازرگانی پیشتاز ، تلفن : 02166572450 الی 52، ارائه دهنده محصولات ،کف شوی،زمین شوی، کف شور و اسکرابر دستی و سرنشین دار کمپانی CBAmetek هنگ کنگ و آمریکا
11 خرداد 1393
آی-ویدئو