تماشای ویدئو زمین شوی زمین شوی صنعتی زمین شوی شارژی زمین شوی برقی از آی-ویدئو

زمین شوی، زمین شوی شارژی، اسکرابری است که برای شستشوی صنعتی زمین، تمیز کردن کف کارخانه ها و بهداشت مکانهای بزرگ کاربرد دارد. از این دستگاه زمین شوی، کف شو صنعتی برای براق کردن سنگ وسرامیک و بهداشت کارگاههای صنعتی استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی وبازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
21 مرداد 1392
آی-ویدئو