تماشای ویدئو کف شوی ct70کف شوی برقیکف شوی دستیکف شوی قوی از آی-ویدئو

زمین شوی برقی - باطری دار دارای قابلیت شست و شوی زمین , جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان مناسب برای مکانهای با مساحت حدود 3150 کف شوی با راننده - کف شوی باطریدار - کف شوی قوی - کف شوی برقی - کف شوی کم مصرف - کف شوی خارجی - کف شوی کف شوی - کف شوی زمین شوی فلامک ماشین سایت : www.falamakmachine.com تلفن : ۷ - ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴
15 مهر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط