تماشای ویدئو اسکرابر دستی کارشر آلمان زمین شوی دستی کف شوی دستی از آی-ویدئو

اسکرابر دستی کارشر آلمان برای نظافت کف سطوح مختلف. اسکرابر دستی B 60_10 C Mopvac توسط شرکت بازرگانی پیشتاز ارائه می شود. شرکت بازرگانی پیشتاز. شماره تماس: 2-66572450-021. آدرس سایت: http://www.pishtazco.info/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
13 مهر 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط