تماشای ویدئو زمین شوی زمین شوی صنعتی زمین شوی برقی زمین شوی از آی-ویدئو

اسکرابر، زمینشوی برقی است که برای شستشوی سالن، نظافت صنعتی وپولیش زدن کف زمین کاربرد دارد. از این زمین شوی المانی، زمین شوی صنعتی بدون راننده برای شستشوی سنگ وسرامیک، تمیز کردن زمین و نظافت سالنهای ورزشی استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
13 بهمن 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط