تماشای ویدئو کف شوی فلامک ماشین کف شوی زمین شوی کفشوی اسکرابر کف شوی از آی-ویدئو

زمین شوی برقی - باطری دار دارای قابلیت شست و شوی زمین , جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان اسکرابر با راننده - اسکرابر باطریدار - اسکرابر قوی - اسکرابر برقی - اسکرابر کم مصرف - اسکرابر خارجی - اسکرابر کف شوی - اسکرابر زمین شوی فلامک ماشین سایت : www.falamakmachine.com تلفن : ۷ - ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴
3 آبان 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط