تماشای ویدئو زمین شوی زمین شوی صنعتی زمین شوی برقی زمین شوی سرنشین دار از آی-ویدئو

زمین شوی، زمین شوی برقی، اسکرابر صنعتی است که برای شستشو صنعتی زمین، براق کردن کف و تمیز کردن سطح زمین کاربرد دارد. از این زمین شوی برقی، زمین شوی صنعتی برای نظافت صنعتی مکانهای بزرگ و بهداشت اماکن مذهبی استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی وبازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
12 دی 1391
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط