تماشای ویدئو تعزیه سوزناک وگریه خیز وداع ابوالفضل زینب،نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور در مرکز هیئت ابوالفضلی نوش آباد خیمه گاه تعزیه به پا می کند آدرس کانال تلگرامی ما atashsagha@ لطفا کانال ما بپیوندید
7 فروردین 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط