تماشای ویدئو تعزیه دردناک ترین وداع فاطمه فرزندان،تعزیه نوش آباد از آی-ویدئو

هیئت حضرت ابوالفضل شهر نوش آباد هر سال در ایام فاطمیه در مرکز این هیئت حسینیه اعظم شهر نوش آباد با حضور اساتید برجسته ی تعزیه کشور برگزار می نماید. مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش آباد تعزیه شهر نوش آباد
28 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط