تماشای ویدئو فیلم تعزیه حضرت ابوالفضلع.هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد در ایام فاطمیه هر سال با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور مجالس تعزیه خوانی به پا می کند. هیات حضرت ابالفضل(ع)شهر نوش آباد
8 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط