تماشای ویدئو تعزیه ابوالفضل قسمت شهادت.هیئت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل(ع)هر سال در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته ی کشور مراسم تعزیه خوانی به پا می کند هیئت حضرت ابالفضل(ع)شهر نوش آباد اصفهان آدرس کانال تلگرامی ما atashsagha@ لطفا کانال ما بپیوندید
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط