تماشای ویدئو تعزیه سوزناک گریه خیز حضرت علی اکبرع+هیات ابالفضل عنوش آباد+محرم نوش آباد از آی-ویدئو

مراسم 12 محرم شهر محرم ایران نوش اباد .که خاکسپاریی شهدای کربلا را به دید عموم می گذارد.و بازتاب جهانی دارد هیات ابوالفضل (ع)شهر نوش اباد
6 تیر 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط