تماشای ویدئو هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد مراسم تعزیه خوانی نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش اباد .هر سال در ایام فاطمیه در حسینیه اعظم با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور مراسم تعزیه خوانی به پا می کند
28 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط