تماشای ویدئو نوش آباد،مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابالفضل ع نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابالفضل شهر نوش اباد هر سال در ایام فاطمیه مجالس تعزیه خوانی برگزار می کند.
3 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط