تماشای ویدئو تعزیه حضرت ابوالفضلعهیئت حضرت ابوالفضلعشهر نوش آباد از آی-ویدئو

مراسم تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل(ع)هر سال در ایام فاطمیه در مرکز هیئت حضرت ابوالفضل(ع)،حسینیه اعظم شهر نوش آباد به مدت ده شب با حضور اساتید برجسته ی تعزیه کشور و با همکاری جوانان این هیئت برگزار می گردد
9 بهمن 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط