تماشای ویدئو مجمع تعزیه خوانی هیئت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش اباد هر سال در ایام فاطمیه خیمه گاه تعزیه به پا می کند با حضور اساتید برجسته ی کشور هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش اباد
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط