تماشای ویدئو تعزیه حضرت مسلمعقسمت شهادت.مجمع تعزیه خوانی نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش اباد. هر سال در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور مراسم تعزیه خوانی به پا می کند هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش آباد کاشان کانال تلگرامی ما کانال هیات حضرت ابوالفضل(ع) atashsagha@ به ما بپیوندید
28 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط