تماشای ویدئو تعزیه شهادت فرزندان زینب،هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش اباد .هر سال ایام فاطمیه مرکز هیئت ابالفضلی نوش آابد حسینیه اعظم نوش آباد. هیئت ابالفضلی
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط