تماشای ویدئو گفتگوی حزن دار سکینه ابوالفضل،هیئت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

حزن دارترین تعزیه حضرت ابوالفضل گفتگوی سکینه(س)با عموش حضرت ابوالفضل(ع) مجمع تعزیه خوانی هیات حضرت ابالفضل(ع)شهر نوش اباد
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط