تماشای ویدئو سوزناکترین تعزیه خراب شام،هیئت ابالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابالفضل (ع)شهر نوش آباد هر سال در ایام فاطمیه به مدت ده شب مراسم تعزیه خوانی در مرکز هیئت حضرت ابالفضلی شهر نوش آابد برگزار می کند که چهره های برجسته تعزیه ی کشور نیز در این مراسم تعزیه خوانی حضور دارند
28 فروردین 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط