تماشای ویدئو تعزیه حضرت ابالفضل آب آوردن علی اکبر،تعزیه نوش آباد از آی-ویدئو

هیئت حضرت ابالفضل(ع)شهر نوش آباد کاشان هر سال در ایام فاطمیه مجالس تعزیه خوانی با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.این قسمت آب آوردن حضرت علی اکبر از فرات.با حضور اساتید برکتی پور وصفری مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)نوش آباد کاشان
7 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط