تماشای ویدئو تعزیه خرابه شام کاخ یزید.هیئت ابالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

هرسال در ایام فاطمیه در شهر محرم ایران نوش آباد به مدت 10شب مراسم تعزیه خوانی در مرکز هیئت حضرت ابالفضل(ع)شهر نوش آباد با حضور اساتید برجسته کشوری یرگزار می گردد.
28 فروردین 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط