تماشای ویدئو کف شوی ct70rider کف شوی باراننده کف شوی برقی کف شوی قوی از آی-ویدئو

کف شوی سر نشین دار ( کف شوی باطری دار) دارای قابلیت شست و شوی زمین , کف شوی جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان مناسب برای مکانهای با مساحت حدود 3150 کف شوی با راننده - کف شوی باطریدار - کف شوی قوی - کف شوی برقی - کف شوی کم مصرف - کف شوی خارجی - کف شوی کف ساب - کف شوی زمین شوی کف شوی فلامک ماشین سایت : www.falamakmachine.com تلفن : ۷ - ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴
8 مهر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط