تماشای ویدئو اسکرابر برقی، کف شوی برقی، زمین شوی برقی از آی-ویدئو

زمین شوی برقی، اسکرابر سرنشین داری است که برای شستشوی مکانهای عمومی، نظافت صنعتی کارخانه ها و تمیز کردن سالن های بزرگ کاربرد دارد. از این اسکرابر برقی برای شستشوی اپوکسی و تمیز کردن کف تالارها استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
20 مهر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط