تماشای ویدئو دلایل جالب دانشمند ایرانی برای اثبات کروی بودن زمین، محمد مسعودی از آی-ویدئو

جناب محمد مسعودی، هم #حکیم و هم #منجم و هم متفکر قرن ششم هجری قمری بود. . ایشون کتابی بنام «الکفایة فی علم الهیئة» به عربی درباره دانش هیأت یا نجوم کروی نوشت. . بعد نوشتن این کتاب، خودش اومد اون رو به فارسی ترجمه کرد و اسمش رو هم گذاشت «جهان دانش» . دیگه خدمتتون عارضم که جناب محمد بن مسعود حدود یازده تا کتاب تالیف کرد که بیشتر درباره نجوم، فلسفه و ریاضیات بود. . نويسنده یه متن در مسائل #فلسفی و طبيعی به زبان فارسی هم هست که نسخه ای از اون در کتابخانه آيت الله گلپايگانی در قم موجوده. . ایشون همچنین به فلسف
21 اسفند 1401
آی-ویدئو