تماشای ویدئو اثبات کروی بودن زمین سوره زمر از آی-ویدئو

خداوند در درون کتاب قرآن که معجزه ی جاویدان محمد (صلی الله علیه وسلم) و امت اوست ، از حدود ۱۴۰۰ سال پیش موضوع کروی بودن سیاره ی زمین را بیان داشته است.
28 آذر 1397
آی-ویدئو