تماشای ویدئو هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْعَجَ شورپایانی شب چهارم محرم ۹۵ از آی-ویدئو

شورپایانی:حسین حالم رو میدونی مداح:حاج منصورپورشیخ دهه اول محرم ۱۳۹۵ کرمان،میدان شهدا،روبه روی بازارشهرداری، مهدیه متوسلین به امام زمان(عج) کٰانٰالْ رَسْمیٰ مَنْصُورْ پُورْ شِیْخْ @mansour_poorsheykh هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْ (عَجَ) @motavasellin
12 مرداد 1396
آی-ویدئو