تماشای ویدئو بَه بَه صوت زیبایعنی این صداصادق رفعتی از آی-ویدئو

قرائت سوره ی مبارکه ی«طارق» توسط صادق رفعتی ازبوشهر:یکی ازپنج ستاره ی نهایی برنامه ی *اسرا*درشبکه قرآن به تقلیدازاستاد*عبدالباسط محمدعبدالصمد*
1 خرداد 1396
آی-ویدئو