تماشای ویدئو تک شب چهارم محرم هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْ عَجَ از آی-ویدئو

تک:نوحه بخوان وقت خروش آمده مداح:حاج منصورپورشیخ دهه اول محرم ۱۳۹۵ کرمان،میدان شهدا،روبه روی بازارشهرداری، مهدیه متوسلین به امام زمان(عج) کٰانٰالْ رَسْمیٰ مَنْصُورْ پُورْ شِیْخْ @mansour_poorsheykh هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْ (عَجَ) @motavasellin
12 مرداد 1396
آی-ویدئو