تماشای ویدئو شور شب سوم محرم هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْ عَجَ از آی-ویدئو

شور:کمک کن منو کم کم آماده کن مداح:حاج منصورپورشیخ دهه اول محرم ۱۳۹۵ کرمان،میدان شهدا،روبه روی بازار شهرداری، مهدیه متوسلین به امام زمان کٰانٰالْ رَسْمیٰ مَنْصُورْ پُورْ شِیْخْ @mansour_poorsheykh هِیْئَتِ مُتَوَسِلیٰنْ بِهْ اِمٰامِ زَمٰانْ (عَجَ) @motavasellin
12 مرداد 1396
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط