تماشای ویدئو اخذ اقامت لیتوانی اتحادیه اروپا در دو ماه www.pbc.lt از آی-ویدئو

اخذ اقامت لیتوانی - اتحادیه اروپا در ۲ ماه ۱- ثبت نمایندگی شرکت در لیتوانی و اخذ اقامت اتحادیه اروپا ۲- ثبت شرکت در لیتوانی٬استخدام سه کارمند محلی و سپس اخذ اقامت اتحادیه اروپا ۳- اخذ اقامت برای دو تا پنج سهامدار در یک شرکت لیتوانیایی با مالکیت صددرصد(بهترین گزینه برای اتباع ایرانی) جهت اطلاعات بیشتر فرم دریافت کاتالوگ رایگان را تکمیل نمایید: http://www.pbc.lt/catalog/
29 مهر 1394
آی-ویدئو