تماشای ویدئو دریافت اقامت لیتوانی ثبت شعبه شرکت شما در لیتوانی از آی-ویدئو

ویژگی های دریافت اقامت لیتوانی از طریق ثبت شعبه در لیتوانی - اقامت اولیه با اعتبار دو سال خواهد بود و درصورت تمدید پس از پنج سال اقامت دائم دریافت خواهید کرد. - امکان افتتاح حساب بانکی شخصی و یا شرکتی در لیتوانی . - سفر مستقیم به هر کشور اروپایی که دوست داشته باشید و خروج شما از هر کشوری که تمایل داشته باشید . - بهره مندی از مزایای داشتن بیمه تحت پوشش اتحادیه اروپا - ادامه تحصیل فرزندان
16 فروردین 1395
آی-ویدئو