تماشای ویدئو اقامت لیتوانی ثبت شرکت در لیتوانی از آی-ویدئو

شرکت PBC.Ltdبه عنوان زیر مجموعه ای از چندین شرکت لیتوانیایی ارائه کننده خدمات حقوقی ،تجاری و اقامتی در لیتوانی ثبت و تاسیس شده است. این شرکت با هدف ارائه خدمات بهتر به تمامی فارسی زبان از جمله شهروندان ایران،افغانستان ،تاجیکستان و پاکستان راه اندازی شده است. بهره گیری از وکلای حقوقی آشنا به مسائل اقامتی و تجاری و آگاه به شرایط سیاسی متقاضیان کشورهای آسیایی در اتحادیه اروپا ، معرفی شرایط واقعی اخذ اقامت لیتوانی و اروپا و فراهم کردن زمینه های تجاری و بازرگانی به دور از شرکتهای واسطه ای ،از اهداف اصلی این
1 بهمن 1390
آی-ویدئو