تماشای ویدئو اولین موس بندانگشتی جهان از آی-ویدئو

موس جدیدی عرضه شده که نه تنها بسیار کوچک است بلکه مغناطیس قابل توجهی نیز دارد. http://www.mehrnews.com/news/2925131
7 مهر 1394
آی-ویدئو