تماشای ویدئو کوچک ترین اسلحه بندانگشتی در دنیا از آی-ویدئو

کوچک ترین اسلحه واقعی ساخته شده در دنیا!! با قابلیت خشاب گذاری!../..ویدیوی جالب و دیدنی-اسلحه،تفنگ-خبری،ویدیوی خبری.حوادث
17 اردیبهشت 1395
آی-ویدئو