تماشای ویدئو ساخت بندانگشتی از آی-ویدئو

دراین ویدویو باداشتن چند وسیله ساده میتونین خودتون انگشتر بسازین
15 تیر 1394
آی-ویدئو