تماشای ویدئو تریلر انیمه سینمایی بندانگشتیThe Secret World of Arrie از آی-ویدئو

نوجوانی به نام“شو”که ازبیماری قلبی رنج میبردوقراراست به زودی تحت عمل جراحی قراربگیرد،برای استراحت و تقویت جسم و روحش به خانه ییلاقی خانوادگیشان آورده میشود. او در همان اولین لحظه های ورودش،یک لحظه بایک آدم کوچولوکه دختر 14ساله ای به نام اریتی است برخوردمیکند.اماانسانها نبایدآدم کوچولوهاراببینندوهر ارتباط باعث میشودکه کوچولوهابرای امنیت خودوخانوادهشان کوچ کنند.یک سینمایی قشنگه
17 آبان 1394
آی-ویدئو