تماشای ویدئو فراری F12 Berlinetta در مقابل فراری 599 GTO از آی-ویدئو

Ferrari F12 Berlinetta vs Ferrari 599 GTO
30 خرداد 1394
آی-ویدئو