تماشای ویدئو فراری 488 GTB در مقابل فراری F12 Berlinetta از آی-ویدئو

Ferrari 488 GTB vs. Ferrari F12 Berlinetta
31 مرداد 1396
آی-ویدئو