تماشای ویدئو زمان ورود واکسن کرونا به ایران مشخص شد واکسن کرونا 20 دی ماه وارد ایران میشود از آی-ویدئو

دکتر مردانی عضو کمیته کشوری کرونا از زمان ورود واکسن کرونا به ایران خبر داد.
16 تیر 1399
آی-ویدئو