تماشای ویدئو واکسن زدن مرغ بومی، تزریق واکسن مرغ بومی، واکسن مرغ بومیرویان طیور از آی-ویدئو

از مزایای روش تزریق واکسن در طیور می توان به موارد زیر اشاره نمود: استفاده از حداکثر عیار ایمنی به دست آمده و دوام عیار حاصله بمدت طولانی. وارد نمودن مقدار مشخص دز آنتی ژن مورد نظر به هر قطعه پرنده. یک دست بودن عیار پادتن حاصله در روش تزریق کاهش استرس ناشی از مصرف مداوم واکسن های زنده برای اطلاعات بیشتر در مورد واکسیناسیون طیور بومی به سایت (رویان طیور) مراجعه نمایید royantoyour.com @bome1
23 تیر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط