تماشای ویدئو اولین مرحله آزمایش واکسن کرونا کوید 19 واکسن ضد ویروس کرونا موفق بود از آی-ویدئو

اولین مرحله از آزمایش واکسن کرونا کوید 19 واکسن ضد ویروس کرونا موفق بود. این واکسن که توسط دانشگاه پزشکی مسکو روسیه تهیه شده است ابتدا بر روی 18 مرد و زن کاملا سالم آزمایش شد. این گروه بعد دو هفته قرنطینه کامل و تایید سلامت واکسینه شدند و دوران نقاهت را گذراندند. در مرحله های بعد واکسن روی صدها نفر آزمایش و بعد 6 هفته پس از آن واکسن تاییدیه دریافت خواهد کرد. احتمالا تا آخر تابستان واکسن مجوز تولید انبوه می گیرد
28 تیر 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط