تماشای ویدئو گفت وگو فرهاد سحرخیز مدیر عامل گروه سحرخیز از آی-ویدئو

همه ما علاوه بر سرمایه گذاری در مسائل اقتصادی خیلی بهتر است روی دوستی ها وروابط عاطفی سرمایه گذاری کنیم. نقطه عطف این رفاقت داشتن یک بیلبورد مشترک است
25 اسفند 1398
آی-ویدئو