تماشای ویدئو گفت وگوبا فرهاد سحرخیز مدیر عامل گروه سحرخیز از آی-ویدئو

همه ما علاوه بر سرمایه گذاری اقتصادی خیلی بهتراست که روی دوستی ها و روابط عاطفی سرمایه گذاری کنیم نقطه عطف این رفاقت داشتن یک بیلبورد مشترک بود
25 اسفند 1398
آی-ویدئو