تماشای ویدئو دریفت فراری F12 برلینتا از آی-ویدئو

ویدیویی زیبا و دیدنی از آخرین اتومبیل فراری. این ویدیو را از دست ندهید.
17 فروردین 1391
آی-ویدئو