تماشای ویدئو معرفی طراحی ساخت آزمایش فراری F12 برلینتا قوی ترین فرار از آی-ویدئو

مراحل طراحی و ساخت و همچنین آزمایش آخرین فراری تولید شده(Ferrari F12berlinetta) [زیرنویس انگلیسی] http://www.fetrak.com/news/ferrari/1035-2013-ferrari-f12berlinetta
14 اسفند 1390
آی-ویدئو